Mgr. Boris Sopko
SR:
Heydukova ul. 1
Bratislava
+421 903 531 431
boris.sopko@gmail.com

Problémy

S akými problémami sa na mňa ľudia najčastejšie obracajú?

▪ partnerské a manželské krízy
▪ ťažkosti v sexuálnom živote
▪ žiarlivosť a nevera
▪ hľadanie ďalšieho smerovania v živote
▪ strata zmyslu života
▪ vyrovnanie sa s rôznymi životnými krízami a ťažkými, či komplikovanými životnými situáciami
▪ strach, úzkosť
▪ záchvaty paniky
▪ nízka sebadôvera, sebapodceňovanie
▪ depresie
▪ straty, úmrtia blízkeho človeka
▪ rôzne psychické a somatické ťažkosti po autonehodách, úrazoch, prepadnutiach, znásilneniach
▪ rôzne psychosomatické ťažkosti bez známej príčiny
▪ vyrovnanie sa s vážnym zdravotným ochorením u seba alebo u blízkeho človeka
▪ ťažkosti v zvládaní stresu
▪ ťažkosti vo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom
▪ problémy vo vzťahu k nadriadeným, autoritám