Mgr. Boris Sopko
SR:
Heydukova ul. 1
Bratislava
+421 903 531 431
boris.sopko@gmail.com

Užitočné informácie

Viac informácií o proces-orientovanej psychológii nájdete tu:

Odporúčané stránky k problematike domáceho násilia a násiliu voči ženám:

 • Pro Familia - pomoc týraným ženám na východe Slovenska
 • Fenestra - záujmové združenie žien v Košiciach
 • Aspekt - nekonečná množina feministických projektov, zaštítená konečnou hŕstkou žien
 • Pomoc obetiam trestných činov - občianske združenie Pomoc obetiam násilia sa zameriava na pomoc obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrôf, nešťastných udalostí
 • Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - linka 0800 800 818 je bezplatná telefonická linka prevádzkovaná v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 hod.

Viac informácií a zaujímavých článkov o liečení psychotraumy nájdete tu:

 • Trauma healing - oficiálne stránky Foundation for Human Enrichment, ktorá vzdeláva v Somatic Experiencing
 • Trauma information pages - zdroj kvalitných informácií z najrozličnejších prístup k liečeniu traumy tak pre klientov a užívateľov starostlivosti, ako aj pre profesionálov

Viac informácií o kariérnom poradenstve a práci s organizáciami:

Zaujímavé stránky o psychológii a psychologickej pomoci:

 • I-psychológia - internetový časopis a portál o psychológii
 • PreDys - občianske združenie zamerané na pomoc rodinám s deťmi s poruchami učenia a správania (ĽMD, ADHD)

Zaujímavé stránky z oblasti psychiatrie

 • Projekt Ikarus - projekt užívateľov psychiatrickej starostlivosti v USA
 • Liga za duševné zdravie - záujmové združenie občanov a právnických osôb s cieľom aktívnej podpory duševného zdravia
 • Stop stigma - projekt v ČR zameraný proti predsudkom a diskriminácii z dôvodov psychiatrických porúch

Užitočné stránky z oblasti psychoterapie

Dôležité stránky:

 • Krátka dlhá cesta - Fedor Gál o holokauste a o nás
 • Europe Matters - stránky o histórii a budúcnosti multikulturálnych spoločností
 • Worldwork 2008 - stránky o konfliktoch, zábranách a hrniaciach v multikulturálnych spoločnostiach
 • Asta Facilitation - facilitácia konfliktov, práca s tímami, organizáciami, jednotlivcami

Prepojenia na blogy:

Práca s telom:

 • IMTE - zaujímavé prístupy pre prácu s telom na Morave